Мерките за биосигурност, които всички стопани трябва да спазват, са разяснени в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Нейното последно изменение е от месец февруари 2020 г., а най-важните моменти са включени във видео от онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

ДФЗ отвори прием по подмярка 5.1

Д-р Пенка Николова от ОДБХ Добрич описва с подробности каква е процедурата за регистрация по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Едва ли вече има животновъд, който да не е минал по тези стъпки, но информацията би била полезна за тези, които тепърва се захващат с животни, или за онези, които са успели да инвестират в своите стопанства, покриват изискванията и са вече на крачка от регистрация.

Припомнете си какво се изисква по закон във връзка с ограждането на обекта, дезинфекцията, съхранението на фуража и др. Разглеждат се всички въдства и правилата, които действат в личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми. 

В края на онлайн семинара се включва и Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“ към Министерството на земеделието. Тя дава повече информация относно нагласите в Брюксел за новия програмен период на селскостопанската политика, в частност какво ще се очаква от животновъдите.

По нейни думи по-новото, върху което се работи и мисли, е предотвратяване на развитието на антимикробна резистентност. Усилията са насочени към по-слабото използване на антибиотици като елемент на хуманното отношение. Целта е да се предлагат по-безопасни суровини и продукти, които ще бъдат обозначени. Това е нещо, по което се дебатира в момента. 
 

Повече информация за изискванията по Наредба 44 и работата върху Стратегическия план вижте ТУК.