Нараства производството на ечемик, сочи справка на Фермер.БГ. През 2014 г.  то се увеличава с 16,9% спрямо предходната година, до на 852 хил. тона, при 8,7% повече реколтирани площи и 7,6% по-висок среден добив.
 
През 2014 г. площите засети с ечемик са в размер на 217 178 ха - с 9,3% повече спрямо предходната година. От тях, реколтирани са 214 697 ха.
Най-много площи с ечемик през 2014 г. има в Югоизточния район – 35,3% от реколтираните площи или 75 771 ха. Втори по размер на площите е Северният централен район, чийто дял е 20,1% (43 229 ха). В Северозападния район делът на площите с ечемик достига 17,3% (37 117 ха).
 
През 2014 г. върху около 67,7% от площите с ечемик е направен добър сеитбооборот. С най-висок дял в сеитбооборота са слънчогледът - с 36,6% и царевицата – с 13,6%. Угарите, включени в сеитбооборота на ечемика са 2,8%.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!