Затворената преди единадесет години животновъдна ферма близо до видинския град Дунавци може да заработи отново.
 
 
Намерението на собствениците на обекта да възстановят работата на обекта като свинеферма предизвика нов протест на местните хора. Кметът на Община Видин Огнян Ценков се срещна с представители на Инициативен комитет от град Дунавци по тяхна молба, съобщи Дарик. На срещата присъстваха също зам.-кметът инж. Цветан Асенов, главният архитект на Общината Ангел Недялков, експерти от Регионалната здравна инспекция, Областна дирекция по безопасност на храните и Областна дирекция „Земеделие”.
 
Животновъдният обект е бил създаден през 1972 г. като кравеферма. През 2007 г. гражданите на Дунавци протестират срещу съществуващия тогава свинекомплекс, който замърсява въздуха и почвата с вредни емисии. Сега хората са притеснени, че ако фермата бъде пусната отново, ще се появят същите проблеми.
 
Жителите на Дунавци и на съседните села организираха и подписка. Внесено е и прието предложение от Общински съвет-Видин за изготвяне на законодателна уредба за определяне на нови защитени зони, които да регламентират отстоянието на подобни животновъдни обекти от границите на съответните населени места. Кметът на Общината е издал заповед на собствениците да възстановят оградата, която е била разрушена.
 
Инициативният комитет е подал жалби, с които е уведомил всички отговорни институции на регионално и национално ниво, сезирани са министъра на здравеопазването, народните представители от видинския избирателен район и националния омбудсман Мая Манолова.
 
 
Отстоянията на животновъдните обекти от населените места са били определени в миналото от Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
 
Според нея свинеферми, които имат от 500 до 1000 броя животни при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване, трябва да имат хигиенно защитна зона от 300 метра. За такива обекти с 1000 до 2000 животни зоната е 500 метра, а при брой от 2000 до 5000 животни – 1000 метра. Съответно за свинекомплексите от 5000 до 12 000 свинеместа е определено отстояние от 2000 метра, като за обекти с над 12 000 свинеместо то е 3000 метра. Тази наредба обаче е отменена в началото на 2014 г.
 
Комисия от експерти, в която участва и кметът на Община Видин, е направила проверка и е констатирала, че обектът фигурира като животновъдна ферма според информация на Областна дирекция „Земеделие”. Комисията установява също, че има разрешение за строеж на отоплителни, вентилационни и климатизационни дейности от юли 2015 г. Издадено е предписание във връзка с чл. 195 от Закона за устройство на територията относно обезопасяването на обекта.
 
Огнян Ценков изрази своята загриженост за здравето на жителите на Дунавци, което би могло да бъде застрашено от замърсения въздух, ако свинефермата заработи. Главният архитект Ангел Недялков подчерта, че тя трябва да отговаря на всички законови изисквания и критерии за опазване на околната среда.
 
Регионалната здравна  инспекция ще  осъществи контрол върху вредните емисии във въздуха. Хората от Дунавци очакват да бъдат направени законодателни промени, с които в бъдеще да не се допуска функционирането на подобни животновъдни ферми в такава близост до населени места.