Финландското председателство на Съвета на ЕС се надява да постигне напредък в обсъждането на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. 

CAP4US: Подкрепа за успеха на младите фермери

Тези преговори обаче ще зависят в голяма степен от паралелните дискусии относно Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за 2021-2027 г., съобщи информационен бюлетин за новата ОСП, публикуван от земеделското министерство. 

Финансовата рамка трябва да определи общият бюджет, с който ЕК и страните членки ще разполагат за субсидии в сектора през следващия програмен период.

Новото финландско правителство, сформирано преди няколко седмици от социалдемократа Антти Ринне след парламентарните избори през април 2019 г., е финализирало програмата за своето шестмесечно председателство на ЕС, което започна в началото на този месец.

На 26 юни беше публикуван първият общ документ от около 20 страници, в който бяха очертани основните приоритети за втората половина на тази година. 

Финландското председателство също се ангажира с „напредъка в прилагането на стратегията за биоикономика“. Конференция по тази тема се провежда в Хелзинки от 8 до 10 юли 2019 г. 

Финландия: „Искаме да насърчим такава ОСП, която в по-голяма степен отчита климатичните промени.“

В главата за МФР се посочва, че е необходимо „да се гарантира рентабилността на селскостопанската дейност във всички държави членки на Съюза. Реформираната ОСП трябва да адресира предизвикателствата в областта на продоволствената сигурност, промяната на климата и опазването на околната среда“. 

Средствата, отпуснати за развитие на селските райони, които са най-силно засегнати от съкращенията, предложени от Европейската комисия в пакета от ОСП за 2021-2027 г., играят „съществена роля“, изтъква документът.

Министърът на земеделието на Финландия Яри Леппа ще председателства първото заседание на Съвета на 15 юли 2019 г. в Брюксел.

Неговата основна задача ще бъде да съдейства за постигане на споразумение в Съвета за бъдещата ОСП. По отношение на най-важните моменти това ще бъде възможно, само ако Европейският съвет намери компромис по МФР 2021-2027 г. 

Останалите заседания на Съвета по земеделие са насрочени за 16 септември, 14 октомври, 18 ноември и 16 декември 2019 г. Неформална среща на министрите на земеделието ще се проведе от 21 до 23 септември 2019 г. в Хелзинки. 

Следете темата на cap4us.agri.bg