Джузепе Минцони напоява своите 120 хектара зеленчукови насаждения, изцяло доверявайки се на специално изградена система, използваща данни от сателит. Разработен алгоритъм сравнява нивото на падналите дъждове със състоянието на почвата. Системата, наречена Manna Irrigation, използва сателита Sentinel 2, съобщава FreshPlaza.

Чуждестранни земеделци посетиха най-иновативните български ферми

Това е система, разработена в Израел, която е базирана на мултиспектрални снимки, направени от сателит на всеки четири дни. Софтуерът обработва данните, индикирайки седмичните нива на влага, които ще бъдат постигнати от дъждове, за да знае фермерът как
да напоява насажденията.

Минцони плаща такса, за да има достъп до сайта на Manna. След това локализира местонахождението на нивите си на Google Earth и въвежда типа култура, която е засята. Отбелязва още типа напоителна система, вида почви и т.н.

Сателитните снимки показват какъв е стадият на развитие на насажденията и показва седмичното изменение, отбелязва Минцони, който произвежда магданоз, салата, цикория, домати и лук.

Производителят на зеленчуци продава всяка година около 3500/4000 тона свежа продукция.

Преди да започне да използва възможностите на сателита, фермерът е взимал проби, за да измерва влажността на почвата и да намали разходите за енергия и потребление на вода.