Държавната компания „Напоителни системи“ ЕАД ще продаде на търг четири имоти в различни райони на страната, които не се използват за дейността на дружеството и няма интерес за отдаване под наем.
 
 
Министерският съвет разреши днес да започнат процедурите за продажба. „Напоителни системи“ ще предложи на търг поземлен имот в село Ястребово, община Опан, с площ 1 042 кв. метра, заедно със сграда със застроена площ 104 кв. метра. Продава се и поземлен имот в същото село с площ 1 197 кв. метра, заедно със сграда с разгъната застроена площ 284 кв. метра на два етажа.
 
Нов собственик ще се търси и за поземлен имот с площ 19 308 кв. метра в землището на град Гулянци. „Напоителни системи“ иска да се раздели и с поземлен имот в землището на село Боздуганово, община Раднево, с площ 2 343 кв. метра, заедно с построената там сграда със застроена площ 108 кв. метра на един етаж.
 
„Мотивите за продажбата са, че обектите не се ползват за нуждите на дружеството и нямат пряко отношение към основната му дейност, както и липса на заявен интерес за отдаване под наем на някои от тях“, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.
 
Продажбата на недвижимите имоти ще се извърши чрез конкурентна процедура при начална цена, която не може да е по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България, допълниха от Правителствената пресслужба.