Няма рязко увеличаване на цената на водата за напояване. Смея да твърдя, че и като разходи, и като приходни елементи успяхме да запазим цените, които бяха актуални преди 2-3 години. Това каза Снежина Динева, изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД в интервю за Фермер.БГ.
 
 
- Сред голяма част от производителите се породи едно напрежение заради цените за напояване и новата друкомпонентна тарифа. Какво предвиждате? 
- За първи път тази година се вкара методика за определяне цената на водата и се прие решение на Министерски съвет. Методиката се прилага ефективно от 20 януари 2017 г. Като всяка новост, която се прилага за първи път, отчетохме някои забележки, които имат земеделските производители. Там, където успяхме, ги коригирахме в процеса на работа, а там, където не успяхме, възнамеряваме да направим работна група след края на поливния сезон.
 
Не отчетохме големи притеснения, методиката и към настоящия момент работи добре, както казах, прилага се за първи път и е двукомпонентна – имаме такса на декар, но рязко увеличаване цената на водата няма. Смея да твърдя, че и като разходи, и като приходни елементи успяхме да запазим цените, които бяха актуални преди 2-3 години. Поливките, които осъществихме с малинопроизводителите и с производителите на пипер, както и овощарите, там, където земеделските производители поискаха съдействие от нас, сме указали необходимото такова, за да няма сътресения в поливния сезон и двете страни да бъдат доволни.
 
 
- Откъде се получава тази разлика тогава, производителите казват, че с около 5-6 пъти се е повишила цената, а вие споделяте, че повишение в цените почти няма?
- Да, защото предходните две години имахме цена за капково напояване, която към настоящият момент не е предвидена, затова защото бе приложена заради приключването на плановете за управление на речните басейни. Такава цена никога не е имало преди това и занапред няма и да има, тъй като това е приоритетно - цена за конкретно напояване. Ние имаме гравитачно и помпено напояване. 
 
- Какви са целите на „Напоителни системи“ ЕАД?
- Целим с рехабилитация на напоителната инфраструктура да намалим себестойността на цената на водата и така да може да отговорим на земеделските производители с очакванията им за спад в цената на водата. 
 
- Казахте, че сте отчели грешки и пропуски, кои са те?
- Анализът все още се прави. Изчаквам края на поливния сезон и ще се видим отново, като ще ви дам нашия доклад, но искам да направим и работна група с нашите производители, за да им съобщим констатации си и да вземем предвид и тяхното мнение. 
 
- По-рано споделихте, че с БАМ-Я сте постигнали договореност, каква е тя?
- Не бих казала, че е договореност, а по-скоро успяхме да регулираме цената на водата, след като прегледахме методиката. Успяхме да постигнем четири поливки, четири пъти такса декар, и след това да се заплаща поливната норма т.е успяхме да определим поливна норма на база на водомерното устройство, което имат.
 
- Председателят на БАМ-Я Божидар Петков предложи ягодоплодните да попаднат в приоритетната листа, както ориза, ще разгледате ли това негово предложение?  
- Първо трябва да бъде рехабилитирана напоителната инфраструктура и да бъдат увеличени поливните площи. Tъй като оризопроизводителите използват най-големите поливни площи, те са приоритет. Аз нямам против да се увеличат поливните площи на всички земеделски култури в цяла България, това е и целта ни, но трябва да бъдат увеличени с тенденция рехабилиация на напоителната инфраструктура. В това число приоритетно за този регион е дюкер Попово. Казвам приоритетно и като първа задача, защото с него ще успеем да увеличим най-много поливните площи и ще понижим цените на себестойността на водата – не много, но пак ще бъде намалена.
 
- Предвижда ли се вече какви ще бъдат цените?
- В момента има методика, по която работим, с тенденция да се разгледат пропуските и да внесем една друга методика, която да работи ефективно другия поливен сезон.
 

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!