Националната Федерация "Земеделие и горско стопанство" към КТ "Подкрепа" ще проведе протестен митинг пред сградата на Министерство на земеделието и храните утре, 8 октомври от 11 часа. Това съобщават от профсъюза. Митингът ще премине под мотото Бъдеще на "Напоителни системи" и е във връзка със забавянето на работните заплати в "Напоителни системи" ЕАД и неясното бъдеще на дружеството.

 

Синдикалните членове на КТ "Подкрепа" към "Напоителни системи" ЕАД за пореден път настояват, с цел гарантиране редовното изплащане на работните им заплати:

 

1.Бъдат разплатени от бюджета на Р България дължимите средства за опазване от вредното въздействие на водите, както следва:

- за 2011 г. - 2 408 240 лв.;

- за 2012 г. - 4 692 795 лв.;

- към 30 юни 2013 г. - 3 237 444 лв.;

- за охрана на язовирите - 1 582 696 лв.;

- поетите задължения на "Хидромелиорации Севлиево" АД - 598 773 лв.

 

2.В бюджета на Р България да се предвидят целеви средства за ОПВВВ отводняване и предпазване от вредното въздействие на водите и за охрана на язовирите в размер на:

- до края на 2013 г. - за ОПВВВ 3 300 000 лв.;

- за охрана на язовирите 364 000 лв.;

- за 2014 г. - 16 млн. лв.

 

3.Решаване въпросите на трудовата заетост да става с разум и мисъл за бъдещето на системата, което е свързано със запазване на достойнството на хората, с грижа и мотивиране на специалисти и работещи.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!