Експерти от Националната агенция за приходите (НАП) се срещнаха с производители, преработватели и търговци на череши, за да отговорят на въпросите им, свързани със задължителното предварително деклариране на стоки с висок фискален риск. 

От тази година е необходимо, след прибирането на реколтата от череши, техният превоз до преработватели и търговци да бъде деклариран в НАП. Затова от приходната агенция разясниха основните изисквания към бизнеса и дадоха полезна информация за прилагането на режима за предварително деклариране на стоки с висок фискален риск. 

Основната идея на приходната агенция е изсветляването на сектора. 

„Щетата от недеклариране на доходите в сектор „Плодове и зеленчуци“ е в особено големи размери. По тази причина държавата трябваше да предприеме кардинални мерки за промяна на действащите режими и въвеждането на задължителното предварително деклариране. Целта е изсветляване не само на този сектор, а и на продажбата на много други основни хранителни продукти“, коментира по време на срещата Филипина Тодорова, директор на Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП.

По думите ѝ всяка трета проверка на борсите за плодове и зеленчуци завършва с акт. 
Експертите  обясниха реда и възможностите за деклариране, както и функционалности на електронната услуга, чрез която се обявяват данните от превозите. 

 

На предварително деклариране подлежат превозът на стоки с транспортни средства над 3,5 тона, като самата стока е с нетно тегло над 500 кг или литра и/или стойността на стоките е в размер над 5000 лв. без ДДС, стана ясно от инспекторите от НАП. Те разясниха няколко възможни хипотези - до 500 кг и стойност над 5000 лв. стопаните не декларират стоката. Същото важи и при случаи на превоз на стока до 500 кг стока и до 5000 лв., както и над 500 кг. на стойност до 5000 лв. 

Документи се подават, когато и двете условия над 500 кг. и стойност над 5000 лв. са потвърдени. Стопаните са длъжни при превоз на такава стока да напишат нетното количество, а не брутото на продукцията, но стойността на цялата пратка. 

В случаите, в които стоката се премества от един склад в друг, собственост на едно и също задължено лице и няма промяна в собствеността на стоката, превозът не е задължително да се декларира, обявиха още експертите пред производителите в Кюстендилско. 

Инспекторите от НАП дадоха информация и относно начина на деклариране на данните - чрез портала за електронни услуги на НАП с наличие на квалифициран електронен подпис, както и чрез използването на софтуерен ключ. 

При износ на стока пък стопаните са длъжни да декларират стоката преди натоварването й, а при внос това трябва да се служи до влизането на продуктите в страната, обясниха още от НАП. 

Според земеделските производители в сектор “Плодове и зеленчуци” обаче тази мярка само ще увеличи административната тежест върху стопаните и ще забави реализирането на стоката им. Пред Агри.БГ градинари и овощари изразиха мнение, че подобен контрол трябва да бъде насочен към вносната стока, където често се прикрива истинската стойност на продукцията. 

Задължителното предварително деклариране на стоки с висок фискален риск беше въведено поетапно - от 01.10.2023 г. влезе в сила задължението за подаване на данни за превози с дестинация от друга държава-членка на ЕС към България или от нашата страна към държава от ЕС. Няколко месеца по-късно – на 3 януари, беше въведен и режима за задължително предварително деклариране на превозите на стоки с висок фискален риск, които започват от територията на трета страна и завършват в България, както и започващи и завършващи на територията на страната.