С 32 000 000 евро (62 585 600 лева) публични средства се увеличава бюджетът на „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, гласи заповед на земеделския зам.-министър Георги Събев.

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Приемът по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 бе реализиран в периода от 3 юли до 30 септември 2020. Постъпили са общо 647 проектни предложения, които са заявили безвъзмездна финансова помощ в размер на 147,4 млн. лв., или с с 58 674 000 лв. повече от обявения бюджет.

Заради високия интерес Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 анализира възможността за отпускане на допълнителни средства по процедурата, като по данни на Държавен фонд "Земеделие (ДФЗ) в резултат на изпълнението на договори по подмярката, сключени по приемите през 2015 г. и 2016 г., има остатъчен бюджет.

Проектът на заповед мина обществено обсъждане, като не са постъпили бележки и предложения. На 26 юли е публикувана и самата заповед на Георги Събев, с която фермерите с видящи от миналата година проекти по 4.1 ще могат да получат подпомагане.