Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува нова заповед на изпълнителния директор д-р Дамян Илиев, с която се решават проблемите на производителите на водоплаващи птици в районите с огнища на птичи грип.
 
 
Липсата на правила преди две седмици блокира хиляди новоизлюпени патета мюлари във ферми в областите Пловдив и Хасково, тъй като имаше забрана за извозването им до стопанствата за отглеждане. Заради проблема стотици служители на ферми за водоплаващи се събраха преди десет дни на протест пред сградата на БАБХ в София.
 
Нова заповед, която решава проблемите, е издадена на 9 ноември, а е публикувана на сайта на Агенцията по храните с дата 12 ноември. Заповедта е с № РД-11-1167 и посочва допълнителните мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта птичи грип.
 
От директорите на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) се изисква да организират движението на домашни и други птици, яйца за разплод и еднодневни птици в страната при спазване на редица условия. Изискванията включват птиците да са изследвани и да се превозват с лицензирани превозни средства, които са преминали механично почистване и дезинфекция.
 
 
Разписани са и мерки, свързани с добива, преработката и реализацията на птиче месо, месни продукти от птиче месо и яйца. 
При наблюдение на необичайна завишена смъртност на пристигащите за клане птици официалният ветеринарен лекар в кланицата трябва да информира директора на ОДБХ.
 
В предпазните зони около огнищата на птичи грип се разрешава директен транспорт на еднодневни птици, излюпени в зоната, в лицензирани превозни средства, запечатани от официален ветеринарен лекар или под негов контрол. 
 
За еднодневните птици вече не се изискват вирусологични изследвания. При предишния ред ветеринарите взимаха проби и от тях, а докато се чакат резултатите, новоизлюпените патета измираха от глад и жажда.