Имаме намерение да приключим обезщетението за 100% пропаднали площи още през месец октомври, за да може стопаните да използват финансовите ресурси. Това обяви пред журналисти земеделският министър Десислава Танева по време на откриването на учебната година в Тракийския университет.

Министерството: Няма как пряко да се месим в цените на млякото

В Стара Загора Танева припомни всички взети мерки заради пандемията от коронавирус и тежката суша тази година. По думите й метеорологичните прогнози до ноември не са оптимистични, защото продължава периодът на засушаването. "Земеделието е най-рисковият сектор, който зависи от климата", заяви аграрният министър и обяви, че в тази насока има проектопредложение за възстановяване на част от напоителната система.

Десислава Танева: „В момента по мярка 4.3 от ПРСР ще бъде извършена рехабилитация на съществуващата напоителна система. Поливните площи ще се увеличат значително, включително и тук.“

В момента от Фонда по възстановяване сме предложили проектопредложение за възстановяване на останалата част от напоителната система. 

Според нея това ще доведе не само до по-добър достъп и увеличаване на площите, но и до икономично изразходване на водата точно за напояване. Очаква се през пролетта на 2021 г. да стане ясно дали предложението ще бъде одобрено от страна на държавата.

В изказването си земеделският министър беше категорична, че са взети всички възможни решения, касаещи улесняването на сеитбообращението и задълженията за екологизиране.