Таксата за ползване на паша в защитени територии се намалява 10 пъти. Това предвиждат промени в Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, като се променят само тарифите, свързани с паша на животните.
[news]
Променената тарифа е предложена от екоминистерството за ново обществено обсъждане по-малко от месец след като беше обнародвана в Държавен вестник и предизвика недоволството на фермери, които ползват паша в защитени територии заради драстично увеличените цени. 
 
С предложените в момента промени се предвижда таксата за едър рогат добитък, коне, магарета и мулета, да стане 1 лв/дка за повече от 10 животински единици на регистриран земеделски стопанин. Създава се нова отделна такса само за паша на овце над 10 животински единици на един регистриран земделски стопанин. Тя ще е в размер на 0,50 лв/дка. За едър рогат добитък, коне, магарета, мулета и овце – до 10 животински единици на един собственик – регистриран земеделски стопанин, таксата ще бъде 0,30 лв/дка. За добив на сено цената остава 1,50 лв/дка. 
 
Намаляването на таксите за пашуване ще доведе до удължаване на поети ангажименти по направление традиционни практики „Пасторализъм“. По този начин тревните местообитания ще бъдат поддържани чрез паша на селскостопански животни, посочва в доклада си министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
 
Крайна дата за получаване на становища по проекта е 3 май 2016 г., като МОСВ приема становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: [email protected]  и  [email protected].