При зърнопроизводството за последния отчетен период (2014), официалната статистика отбелязва спад в площите с царевица и пшеница. През 2013-а година са били засети 5 184 710 дка. с царевица, докато през 2014 те спадат до 4 809 290 дка. При пшеницата спадът е съответно от 13 280 620 дка. на 13 057 330 дка.

 

Въпреки това, относителният дял при производството на царевица се увеличава, макар площите да намаляват. Очаква се през следващите години производството на царевица да се увеличи заради повишентото експортно търсене.

 

През 2014г. у нас се увеличават площите засети с ечемик, ръж и тритикале, а най-голям растеж има при площите, на които се отглеждат маслодайни и индустриални култури (рапица, соя).

 

Данните за използването на земеделската земя в България от Аграрен доклад на МЗХ 2015 са в хектари:

земеделска земя в България