Българите, работещи в земеделието, са намалели през последната година, като през първото тримесечие на тази година те са били 574 хиляди от общо 3.439 милиона трудещи се.
 
 
Делът на хората, заети в селското стопанство у нас, намалява от 17.8% в началото на 2017 г. на 16.7% по същото време на 2018 г., стана ясно от предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
 
Аграрният сектор у нас губи и 0.3% от тежестта си в производството на добавена стойност в българската икономика, като делът му слезе до 2.2%. За сравнение, индустриалният сектор запазва равнището на относителния си дял в добавената стойност на икономиката от 29.3%, а сферата на услугите увеличава тежестта си до ниво от 68.5% при 68.2% през същия период на предишната година.
 
Общо създадената от отраслите брутна добавена стойност в страната през първото тримесечие на 2018 г. се изчислява на 18 782 млн. лв., като се увеличава на годишна база с 3.5%.
 
Производителността на труда в индустриалния сектор за тримесечието се измерва с 6 182.4 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 14.50 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите стойностите са съответно 5 509.20 лв. бпутна добавена стойност и 13.00 лв. на отработен човекочас.
 
Относителен дял на брутната добавена стойност по сектори през първото тримесечие на 2017 и 2018 г.
      %
Източник: НСИ
 
Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 708.00 лв. брутна добавена стойност на един зает и 2.30 лв. за един отработен човекочас.
 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) в България през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 21 479 млн. лв. по текущ цени. На човек от населението се падат 3 048 лв. В евро стойността на БВП е общо 10 982 млн. евро или 1 558 евро на човек.
 
Първото тримесечие на 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 2.3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
Заетите лица в икономиката са 3 439.0 хил., а общият брой отработени часове е 1 393.4 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на 2017 г. показва увеличение на относителния дял на секторите индустрия и услуги.
 
На едно заето лице се падат 6 245.70 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 15.40 лв. БВП за един отработен час.