Износът и вносът на селскостопански хранителни стоки от Европейския съюз намаляват на годишна база, показва последният месечен доклад за търговията през май 2018 г., публикуван от Европейската комисия.
 
 
Месечният експорт на аграрни хранителни продукти от ЕС се  оценява на 11,2 млрд. евро при спад от 5,7% спрямо май миналата година. Още по-голямо е намалението при вноса – с 8,4% до 10 млрд. евро. За търговския баланс е отчетен излишък в размер на 1,2 млрд. евро при 23% ръст на годишна база.
 
Най-голямо увеличение на месечните стойности на износа през май тази  година спрямо същия месец на 2017 г. се отчита за Мароко – ръст от 36 млн. евро, Русия - 25 млн. евро, Южна Африка - 22 млн. евро, и Алжир – 20 млн. евро. Износът за Китай спада със 196 млн. евро, а за САЩ - със 180 млн. евро. Силно оживление в експорта се наблюдава при спиртните напитки (ръст от 48 млн. евро) и растителните масла (увеличение с 22 млн. евро), 
 
Увеличава се вносът на хранителни продукти в ЕС от Чили, Мароко, Тунис и Египет, съответно със 74 млн. евро, 67 млн. евро, 42 млн. евро и 39 млн. евро. Най-голям е спадът на импорта в стойностно изражение от Украйна, Индонезия, Аржентина и Австралия (съответно със 135 млн. евро, 134 млн. евро, 101 млн. евро и 96 млн. евро).
 
Намалява вносът на непечено кафе - със 161 млн. евро, и на маслодайни семена и палмово масло - със 139 млн. евро. Значително са се увеличили обаче доставките на тропически плодове за европейските потребители, като ръстът е със 183 млн. евро, според данните за май тази година.