Цените на млякото се стабилизираха, но броят на млечните крави в България намалява по предварителни с 19.3 хил. до 252-253 хил. глави.
 
 
Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) отбелязва това в своя месечен анализ, като се позовава на данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Причината за неблагоприятната тенденция е в сегашната нерентабилност на малките и средни стопанства, които имат до 100-150 животни. Те не успяват да увеличат своята продуктивността, така че да повишат приходите и да намалят  разходите си, за да съхранят доходността.
 
Голяма част от малките стопанства с над 10 животни и средните с повече от 50 млечни крави не разполагат с достатъчно земи, което да им позволи получаване на допълнителни директни плащания на площ. Това е и причина за продължаващите икономически и инвестиционни затруднения, а резултатът е продължаващото съкращаване на броя на животните.
 
Увеличава се броят на първите изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко в България. Според данни на МЗГХ към 22 март 2018 г. броят им е 316, което е увеличение с 52 спрямо година по-рано. Регистърът на одобрените фирми, публикуван на страницата на министерството, съдържа данни за контакт за всички 28 области в страната.
 
 
В същото време България е водеща в ЕС по ръст на изкупеното мляко с увеличение от 12% за 2017 г. спрямо предишната година. По предварителни данни на САРА изкупеното краве мляко в страната през 2018 г. ще достигне 568 хил. т.
 
Най-голяма консумация на млечни продукти на база млечен протеин през 2018 г. ще има при саламуреното сирене – увеличение с 6% до 7 хил. т. Следва кашкавалът с очаквано повишение с 4% до 6.8 хил. т спрямо 2017 г.
 
Има тенденция към намаление на изкупните цени на суровото мляко в ЕС през февруари спрямо предходния месец. В старите страни-членки спадът е с 1.3%, а в новите - с 3.9%. Мненията за предстоящото развитие на пазара на мляко са противоречиви, като преобладаващата нагласа е за намаление на цените в сравнение с 2017 г., но не повече от 3-5%.
 
Има повишение на цените н маслото поради стабилното търсене и повишение и при сирената, отбелязват още анализаторите от CAPA. Според тях се повтаря развитието от 2017 г., когато се наблюдаваше значителна разлика между цената на млечните мазнини и протеини. 
 
„Очакваме в краткосрочен период тази тенденция да се запази, предвид големите излишъци от сухо мляко на общия пазар, докато търсенето на масло остава стабилно“, коментират изследователите.
 
 
Цената на сирената “Чедър” нараства в трите основни пазара – ЕС, САЩ и Океания, което е стъпка към намаляване на ценовия дисбаланс между млечен протеин и мазнини.
 
Еврокомисарят Фил Хоган заяви пред agriland.ie, че изкупните цени на млякото ще намалеят, освен ако фермерите и кооперативите не обърнат внимание на предупреждението за свръхпредлагането на пазара на ЕС. Сегашното ниво на предлагане е резултат от по-високите цени през последните месеци и е неустойчиво.
 
Няма пазар за високите нива на производство в сектора на млякото в момента и това дава основание за безпокойство. Ако предупрежденията се игнорират от индустрията и фермите, в случай на значителен спад цените няма да има ново финансово „спасяване“ на сектора в бъдеще, подобно на прилаганите мерки в миналото, предупреждават анализаторите.
 
Франция, Гърция, Португалия, Финландия, Италия и Испания са въвели законодателство за изписване на произхода на млякото и други млечни съставки върху етикета на продукта. Европейската асоциация на млекопреработвателите (EDA) обаче се обявява против с мотив, че тези практики нарушават принципа за свободното движение на стоки, повишават цените за потребителите и поставят в неблагоприятно положение преработвателите в граничните райони, изкупуващи мляко от повече от една страна.