Тенденцията на раздвижване в цените на зърното по световните борси продължава, анализират от експертите от Софийската стокова борса.

Неволи: Сушата през последните години смъкна добивите от пшеница

В САЩ пшеницата се понижи с 1,00 долар до 255,00 долара/тон, докато царевицата запази цената си от миналата седмица – 175,00 долара/тон. 

Пшеницата във Франция поскъпна с 6,25 евро до 198,00 евро/тон. В Украйна цените също се повишиха с по 1,00 долар, достигайки 218,00 долара/тон. В Русия обаче хлебното зърно тръгна надолу с 3,00 долара до 217,00 долара/тон. 

При царевицата в Украйна цената е нагоре с 3,00 долара до 179,00 долара/тон, а във Франция с 2,00 евро до 175,00 евро/тон. 

Ечемикът в Украйна остана без промяна на 186,00 долара/тон. Във Франция има повишение с 2,00 евро до 174,00 евро/тон. 

Анализатори: „При рапицата в ЕС цените се коригираха и се понижиха с 15,75 евро до 404,25 евро/тон.“

В подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса хлебната пшеница от място оферира цени на предлагане от 400,00 до 360,00 лв./тон, а търсенето беше на 320,00–350,00 лв./тон.

При фуражната пшеница купувачите са на 280,00–290,00 лв./тон, а продавачите са на 320,00 лв./тон. 

За маслодаен слънчоглед търсенето е на 600,00 лв./тон, а предлагането се вдигна на 620,00–680,00 лв./тон.