Една от най-модерните и иновативни лаборатории в козевъдството заработи у нас след идеен проект, приет на общото събрание на Асоциацията за развъждане на млечни породи кози през 2017 г. 

Радослав Бориславов: Цената на козето мляко стига 90 ст./л на места

Днес идеята за супермодерен център, с 4 пъти по-голяма точност на апаратурата, вече не е просто мечта, а факт. Зад реализацията на проекта стоят както членовете на асоциацията и експерти от Тракийски университет, така и европейско финансиране по подмярка 16.1. Как изглежда лабораторията, какво предлага и с какво се занимава - ще разберем на място в село Тръстеник, Русенско.

"На общо събрание през 2017 г. взехме решение за създаване на център за добив и съхранение на семенна течност, ембиорология и ембриотрансфер. След много труд това нещо беше постигнато изцяло със средства от асоциацията, както и със средства на най-големия ни фермер - фирмата, която отглежда най-много животни в България, намираща се в Копривщица.

Самият проект дойде впоследствие - след като вече бяхме изградили сградата и бяхме започнали основната част от подготвителните дейности. Тогава видяхме, че има открита процедура по мярка 16.1 и това, така да се каже, дойде като подарък за всичко, което правим. Самият проект, може да се каже, че беше започнал от по-рано, тъй като вече имахме сътрудничеството с Тракийския университет, като идеята ни беше в центъра да постъпват животни, които са клинично здрави - преминали са всички изследвания и съответно имаме едни здрави и надеждни животни, постъпили за добив на семенна течност", обясни Деан Тодоров, председател на АРМПК за Агри.БГ.

Проектът изготвят сами, без консултантски компании. Това е и първият проект на асоциацията за нейното 10-годишно съществуване.

"Самият проект включва дейности по постъпване на животните в центъра от страна на Тракийския университет - извършване на медицинските изследвания на животните, събиране на информация и разработване на програми за превенция на заболявания, които не са обхванати от държавната профилактична програма. След извършването на изследванията и постъпване на животните в центъра тук ще ви покажа как се добива семенна течност. Тя минава технологична обработка и след това е готова за осеменяване в свеж вид или след още един процес - за дълбоко замразяване и осеменяване впоследствие", добави председателят на асоциацията.

Допълнително по проекта експертите са заложили осеменяване на 10 стада в продължение на 3 години, със семенна течност, произведена в лабораторията на асоциацията.

"Самият метод на изкуствено осеменяване спестява много време, защото ако чакаме нещата да се случат по естествен път, може би ни трябва около 10 пъти повече време. А тук можем в много кратки срокове, с използване на изключително класни животни, да мултиплицираме цялата страна, което ще доведе до повече мляко и съответно по-големи доходи за фермерите", посочва Деан Тодоров.

 

Всъщност подобни мащабни анализи и дейности с кози не са извършвани в голяма част от света. Лабораторията освен иновация за България, в голямата си част, е иновация и в световен мащаб.

"Основните иновативни дейности са много прецизните микроскопски анализи, които можем да направим на семенната течност. Разполагаме с един от най-модерните флуоресцентни микроскопи, пригоден за такава дейност. Идеята е да се извършват множество анализи, за да видим защо, например получаваме недобри резултати при заплодеяемостта и как можем да я повишим. На първо място ние определяме това, което е правено и се прави в България е да се определи жизнеспособността на родилните сперматозоиди и концентрацията. Това са стандартни анализи. С нашето оборудване може да отидем по-напред, като направим митохондриален анализ, анализ на ДНК интегритета, акрозомен анализ и друг.

Чрез ДНК интегритета може да се види дали сперматозоидите са годни да си предадат ДНК-то на яйцеклетката. Те могат да са много подвижни и бързо, но всъщност да не могат да предадат генетично заложената информация и съответно да не може да се получи оплождането. По този начин елиминират болни животни или определени еякулати.

Друг анализ, който можем да проведем и не се прави почти никъде другаде, това е анализ на акрозомната реакция - дали самите сперматозоиди имат достатъчна способност да пробият яйцеклетката и да се извърши заплождането. Това са някои от нещата, които са иновативни и за света, защото когато купихме самата апаратура беше третата в света. Другите две бяха в два института в Германия", добави от своя страна Радослав Бориславов, изп. директор на асоциацията.

Тяхната роля е чрез тези задълбочени анализи да открият всички грешки и недостатъци, така че да получат максимално голяма продуктивност при изкуственото осеменяване. Но нека видим как на практика се извършват различните процеси в лабораторията.

Тук започва процесът на добив на семенна течност, както виждате козичката се намира на станока. Методът е изключително хуманен. Мъжките разплодници стоят в бокса. А козичката играе ролята на манекен. Пуска се мъжки разплодник и с помощта на изкуствена вагина, се отклонява половия орган на мъжкия и се добива семенна течност. След това тази семенна течност слиза до лабораторията, където минава следващите обработки и козичката се връща в бокса. 

След като е добита спермата, минава макроскопската и микроскопска оценка. Тук виждате колегата подготвя пробата. След това се поставя на микроскопа. Избира се донора, типа на оценка, метода на оценка - ръчен или автоматичен режим, разреждането на еякулата и се започва оценяването на пробата. Компютърът прави експресен анализ за 3 секунди, нещо, което на човек би му отнело няколко часа работа, като резултатът със сигурност не може да бъде същият.

След провеждане на оценката, виждаме какви са резултатите. В момента разглеждаме проба, която е прясно размразена и е тестова проба. Избираме как да бъде разредена дозата и съответно колко бройки дози бихме получили.

След като приключи процеса по криоконсервация, готовите пайети в рамките на 10 секунди трябва да бъдат изместени в дюаровите съдове и потопени в течен азот. Тук в тези съдове вече има готова продукция. При редовно доливане на течен азот, готовите пайети могат да издържат стотици дори и хиляди години и да бъдат използвани в бъдеще.