За новата 2020 година,  неправителствени браншови организации от секторите „Плодове” и “Зеленчуци” си пожелаха нотифициране на нова държавна помощ, научи Агри.БГ.

Равносметка: Обилна реколта от люти чушки във Варненско

 

“Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с преодоляване на загубите от глобалните промени в климата и недостига на работна ръка“ - това е очакваната от нас помощ за инвестиции, с която да успеем да се справим с  вредите, нанасяни от късните пролетни мразове, сланите, градушките, екстремно високи температури, силното слънцегреене и продължителните засухи”. Това коментира Божидар Петков, председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и биоягодоплодните (БАМ-Я).


По думите му, нотифицирането на подобна помощ се помогне за намаляване на производствените разходи и преодоляване на недостига на работна ръка, чрез закупуване на високопродуктивни машини за механизирани резидби, прореждане, бране на плодове и др. 


“Нужно е да се предостави и подпомагане за създаване на временни подслони и добри условия на труд за сезонни работници в близост до градините. Помощта може да се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестициите  в машини, за борба с климатичните промени и недостига на работна ръкав сектор „Растениевъдство“, каза още Петков и добави:

 

“Глобалните климатични промени са огромна и непредсказуема заплаха, с възможни  тотални последици за сектора „Плодове и зеленчуци”. Според нас, ако земеделското министерство не вземе  бързи и адекватни мерки за подкрепа на производителите от тези сектори, може да се обезсмислят всички инвестиции направени до сега в този важен за страната и много чувствителен  бранш”, заключи производителят.