На 17 май, събота, се провежда изнесено заседание на Министерски съвет (МС), в дневния ред, на което са включени 34 проекта. Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков е вносител на 4 проекта на днешното заседание.

 

Ще се гледа проект на решение за одобряване на годишния отчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Разплащателна агенция (РА) за 2013 г.

 

В дневния ред на днешното заседание на МС влиза и проект на решение за изменение на решение на МС от 2013 г. за даване на съгласие изпълнителният директор на ДФЗ-РА да обяви прием на заявления за подпомагане при условие на договаряне над бюджета по мерки от ПРСР 2007-2013 г.

 

Очаква се решение и по въпроса изпълнителният директор на ИА „Рибарство и аквакултури“ да предприеме необходимите действия по договаряне над бюджета по мерки от ОП за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

 

На днешното си заседание Министерски съвет ще гледа и внесен от министър Димитър Греков проект на решение за одобряване на проект за Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на селското стопанство между МЗХ и земеделското министерство на Азербайджан.

 

Четвъртият проект, внесен, от Греков, е на решение за одобряване на позицията на България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 19 май в Брюксел.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!