Над 97% от храните в ЕС съдържат остатъци от пестициди в рамките на законовите ограничения се посочва в доклад на Европейската агенция за безопасност на храните.

 

Повече от 97% от пробите на храни оценени от Европейската агенция за безопасност на храните съдържат остатъчни вещества от пестициди, които попадат в рамките на законовите ограничения, а малко под 55% от пробите са без забележими следи от тези химикали. Констатациите са част от годишен доклад на EFSA за остатъци от пестициди в храните, който включва резултатите за почти 81 000 хранителни проби от 27-те държави-членки на ЕС, включително Исландия и Норвегия.

 

В рамките на европейските проверки са извършени 80 967 проби от голямо разнообразие на обработени и необработени хранителни продукти, тествани за 685 вида пестициди. Основните констатации са:

97,4% от анализираните проби попадат в законовите граници;
54,6% са били без откриваеми остатъци;
1.5% от прибите са с ясно превишаване над правните норми, което води до административни санкции срещу търговците на храни

 

Остатъци от повече от един пестицид (множество остатъци) са открити в 27.3% от пробите.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!