За програмния период 2021 – 2027 г. България ще има достъп до над 7 млрд.евро, като над 5 млрд. евро от тях са преки плащания за земеделските производители, а над 2 млрд.евро са за развитие на селските райони. Това посочва в поздравителен адрес министърът на земеделието Десислава Танева по повод откриването на 28-то изложение „Селското стопанство и всичко за него” в Добрич.

Новата ОСП: Повече предизвикателства с по-малко субсидии

Специализираният форум ще продължи до 1 август. Заради пандемията COVID-19 в изложението се включват само български фирми.

45 са компаниите за земеделска техника, семена, продукти за растителна защита, машини за индустриално производство, които представят най-новото в света на агробизнеса и очертават рамката на модерното земеделие у нас.

Съгласно приетите заключения на Европейския съвет за директни плащания и пазарни мерки са предвидени повече от 258 млрд.евро.

"Очакваме предвиденият финансов ресурс да позволи повишаване на средствата за директни плащания за България прогнозно с около 5 %, които да достигнат 5,6 млрд.евро. До 2027 г. усредненото плащане на хектар следва да достигне 219 евро", припомня министър Танева. 

С 250 млн. евро, или 10 % повече се очаква да бъде повишен бюджетът по ПРСР за България, а на ниво ЕС за ПРСР са предвидени повече от 85 млрд.евро. Пакетът за многогодишна финансова рамка предстои да бъде представен за съгласуване с ЕП.