Първият по рода си Хакатон стартира днес в България. Над 60 участници имат уникалната възможност да обменят опит и знания и да работят под менторството на топ-експерти в сферата на технологиите и тяхното приложение в агро-хранителния сектор, в рамките на два дни. Агри.БГ е медиен партньор на събитието.


Събитието, което ще продължи до утре, 14 септември, ще провежда в NIK Academy – първата академия за прецизно земеделие в България. На практика, в рамките на два дни, тук теорията за иновациите ще срещне практиката. 


Вероятно ще попитате и какво е Хакатон?

 
Хакатонът състезание, в което отделни екипи (сформирани предварително или на място) се съревновават в желанието си да разработят концепция, идея и да предложат софтуер или разработка, която да е подходяща след това да бъде внедрена в българския агрохранителен сектор.


Калоян Куманов, управител на НИК, откри събитието с думите:


„Много ни харесва да бъдем първи. Ние сме компания, която стартира преди 17 години. През 2002 г. прецизното земеделие у нас се изразяваше в това да намерим данни затова колко площ се обработва и колко площ притежава всяко едно стопанство. Това, което ние направихме беше да намерим приложение за стандартния GPS, което да измерва площ. Технологиите се промениха през 2006-2007 г. Днес машините са толкова автоматизирани, че при някои дори нямаме нужда от човешка намеса. 


Събрали сме се, за да сътворим нещо интересно. За нас е много важно да създадем екосистема. Защото колкото повече се говори за дигитални проекти и колкото повече такива има, толкова по-разпознаваеми ще бъдем на дигиталната карта на Европа като хъб.


Това, което в момента можем да направим, е да тръгнем в посока да създаваме проекти. Ние смятаме, че сме пример за това как стартираме в един сектор, който е известен като консервативен, и вече дълги години сме в него и развиваме дигиталното земеделие, но разбира се, имаме нужда от още“. 


В момента хакерите вече сформират своите екипи и провеждат срещи с менторите, за да обсъдят своите проектни идеи. След това предстои 28 часа програмиране по четири различни теми. Направленията са следните: „Технологии в пчеларството“, „Интернет на нещата“, „Изкуствен интелект“ и „Обработка на данните“. 

Технологии в пчеларството
Проблемът в пчеларството са известни на всички ни. Хакерите обаче ще работят по създаването на идеи и проекти, които да са в посока на създанването на софтуер, приложение, и/или уебсайт,  което да помогне на пчеларите да опазят пчеланите семейства. Друго предизвикателсто е пръскането. В тази посока също ще се работи – за разработване на автоматична нотификация преди пръскане в даден район и разбира се, много други.

Изкуствен интелект в земеделието 
Изкуственият интелект има сериозно приложение в сектора. Ползите от тази технология са много и различни. Два дни хакерите ще работят по идеи за създаване на различни модели за прогнозиране и анализ. Една от идеите е на базата на оперативни или исторически данни да се дават прогнози за бъдещето, например при производствените процеси в земеделието.

Интернет на нещата – IoT Internet
Главният проблем тук е липсата на време. На всички ни е ясно, че фермерите нямат време да четат, анализират и гледат всички данни, които е възможно да получат по един или друг канал. Предизвикателството, по което хакерите ще работят, е как тези данни, които са вече достъпни, могат да се направят по подходящ начин и от суров вид, да се дават готови препоръки на фермерите. 

Обработка на данни от земеделска техника
Грешно е да се казва, че земеделците са нискотехнологични. Те определено се вълнуват от иновациите и ги прилагат в стопанствата си. Това обаче не означава, че не срещат трудности. Днес трудностите, пред които земеделците се срещат, са различните данни, които излизт от различните машини. Днес фермерът не се интересува колко са големи данните, които използва, или къде те се съхраняват или как една машина ги изпраща. Предизвикателството тук е да се помисли за начин, по който с няколко клика, да се показва най-важното на фермерите – това, от което определеният човек се интересува – без сървъри, без сложни операции, без бази данни.

Всичко това, а и още много предстои. Ролята на менторите по време на Агро Хакатона също е изключително важна. Именно те насочват екипите в тяхната работа по всякакви въпроси, които възникват, свързани с разработваните концепции и прототипи в рамките на хакатона. Менторите също така ще действат като „хората с проблеми“, на които трябва да се намери решение.

Разбира се, не липсват и награди. Наградният фонд е в размер на 22 000 лева, от които 20 000 лв. осигурява AgroHub.BG чрез проекта SMART AGRI HUBS по европейската програма „Хоризонт 2020“. Останалите 2 000 лв. са осигурени от банка ДСК.

Първа парична награда – 15 000 лв.
Втора парична награда – 5 000 лв.
Трета парична награда –  2 000 лв.
Четвърта награда – възможност за представяне на идеята в Министерство на земеделието, храните и горите.
Пета награда – участие в WUR Life Sciences Farm Hack в Холандия, където победителят ще може да спечели допълнителни 10 000 евро.
Бонус награда – по отношение на участниците, които са използвали FiWare се предоставя допълнителна награда – един билет за FiWare Summit в Берлин, където участниците могат да спечелят допълнително 2 500 евро. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg