За първите пет месеца на годината в селското стопанство са направени 1382 проверки, при които са установени 5153 нарушения. Това съобщиха от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Статистика: В пъти по-малко добит розов цвят тази година


“Случаите на работа без трудови договори са 54. Предоставените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за периода са общо 97 166 броя, заявени от  899 земеделски стопани и тютюнопроизводители”, добавят още оттам.

Традиционно най-много еднодневни трудови договори са подадели основно за отглеждане на лозя, ягоди, череши и маслодайна роза.

От началото на годината, освен регистрираните земеделски стопани, и регистрираните тютюнопроизводители могат да наемат работници по силата на еднодневни трудови договори, припомнят от Инспекцията по труда.

При въпроси и проблеми, наети по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ помощник-инспектори могат да представят възможностите на софтуера пред земеделските стопани.