Броят на биологичните земеделски производители у нас към 2014 г. е 4 092. Повече от осем пъти е нарастнал броят на биопроизводители в България към края на 2014 г. в сравнение с 2009 г., от когато се прилага новото европейско законодателство в областта на биологичното производство. Това съобщи в интервю за Фокус Лъчезар Симонов, началник на отдел „Биологично растениевъдство и животновъдство” към Министерство на земеделието и храните.

Сравнено с 2006 г.,  година преди присъединяването на България към ЕС, увеличението на операторите в система на контрол е над деветнадесет пъти.

Реформите в общата селскостопанска политика в България за програмния период 2014 – 2020 г. са предвидили 30% от директните плащания да бъдат отделени за т. нар. „зелени директни плащания”, обясни още Лъчезар Симонов и допълни, че в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 е разработена отделна мярка 11 „Биологично земеделие”, където ще се изпълняват две подмерки, за преминаване към биологично земеделие и поддържането му.


Наблюдава се силна тенденция в развитието на сектора на биологичното производство в редица европейски държави, коментира още началникът на отдел „Биологично растениевъдство и животновъдство”. Според данните на Евростат от 2013 г. първо място в система на контрол за биологично производство заема Австрия с 19,5%, следвана от Швеция (16,3%), Естония (16%), Чешката република (11,2%) и Латвия.

По думите на Симонов бъдещото развитие на земеделието в ЕС след 2014 г. и финансирането му е все по-тясно свързано с темата екология и устойчиво използване на природните ресурси.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!