Изпълнението на имунопрофилактичните мероприятия върви успешно. Това става ясно от писмо на председателя на Българския ветеринарен съюз (БВС) до министъра на земеделието, храните и горите, изпълнителния директор на БАБХ и до изпълнителния директор на ДФЗ.
 
 
По данни на БВС към 31 май, ваксинираните срещу син език говеда са 121 862, а овцете – 284 766. Ваксинацията срещу нодуларен дерматит също върви добре, като към края на предходния месец са ваксинирани 300 000 едри преживни животни.
 
Срещу антракс ваксинираните в стационираните огнища овце наброяват 59 714, а говедата – 24 784. 
 
 
147272 са изследваните кръвни проби за бруцелоза по едрите и дребни преживни животни. При 129768 броя говеда и съответно при 2390 броя биволи, е проведено диагностично изследване за туберкулоза. През настоящия месец продължава изследването за туберкулоза и бруцелоза. 
 
В писмото си, председателят на БВС настоява още, в спешен порядък да бъдат обсъдени и приети указания за прилагане на схемата за държавна помощ и да бъде извършено изплащане на сумите за извършените услуги от регистрираните ветеринарни лекари.