3 100 броя са подадените възражения в Областна дирекция „Земеделие“ - Кюстендил срещу проекта на слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2018, съобщиха от дирекцията.
 
 
Към настоящия момент в период от 19 декември 2018 г. до 7 януари 2019 г., подадени в съответната Областна дирекция "Земеделие" на МЗХГ възражения, са малко над 3 100 броя. В тях са включени около 17 500 парцела с недопустима площ преди разглеждането на възраженията от почти 17 000 хектара.
 
По-голямата част от посочените възражения вече са разгледани, добавиха от ОДЗ-Кюстендил.
 
До края на месец февруари предстои актуализиране на информацията в Системата за идентификация на земеделските парцели и на база получени резултати от проверки на място на Техническия инспекторат на Държавен фонд "Земеделие"-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА). След това, преди началото на кампания по директни плащания 2019 г. окончателните данни от системата, включително окончателен слой "Площи, допустими за подпомагане", ще бъдат предадени на РА. 
 
Резултатите от разглеждане на възраженията ще бъдат поместени в индивидуалните справки на земеделските стопани в системите на РА, когато заповедта за одобряване на окончателния "допустим слой" бъде публикувана в Държавен вестник.