По предварителни изчисления над 290 млн. лв. губят към момента българските села, заради проблемите по САПАРД и нестариралата Програма за развитие на селските райони / ПРСР 2007-2013/.

Очаква се съвсем скоро европейската комисия да обяви, че трябва да бъдат отнети акредитациите на български агенции, през които минават европейски проекти. Въпросът за злоупотреби с европари е в основата и на вече известния доклад на европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, чийто говорител Йорг Воян каза, че подобни доклади са честа практика, но не са публични.

Освен че отнема акредитацията на две от четирите изпълнителни агенции по ФАР, Европейската комисия дава срок на българските власти да демонстрират напредък по програмите САПАРД и ИСПА до есента, за да възобнови спрените плащания по тях и заплашва да не отпусне средства по кохезионните фондове, ако София не демонстрира добро управление. Това е записано още в черновата на доклада за изразходването на европейските фондове в България. Документът разглежда поотделно проблемите в трите предприсъединителни програми, както и състоянието и бъдещите действия на отделни структурни фондове, средства от които вече се изплащат .


Есента е крайният срок за САПАРД. Дотогава комисията трябва да получи информация за изпълнението на плана за действие по програмата, който трябва да е представен в Брюксел до края на юли. След това ЕК ще наеме независима одиторска компания да провери действията на българските власти. При положителна оценка на външните одитори спрените средства за фермерите ще бъдат размразени, в противен случай запорът ще остане.

В документа комисията откроява три групи проблеми по САПАРД: откритите от ОЛАФ злоупотреби за 26 млн. евро, разследвани от прокуратурата нарушения за 10 млн. евро и нередности за 105 млн. евро, установени при проверки на комисията.