Над 70 овцевъди и козевъди подадоха заявления за подпомагане по „de minimis“, по време на инициативата „Ден на отворени врати“, която се проведе в ОД на ДФ „Земеделие“ – Варна. Това съобщи директорът на областната дирекция Айрие Ибрямова. Тя поясни, че от началото на приема досега над 124 фермери са подали документи за финансова подкрепа. 
 
 
На последното си заседание УС на ДФЗ увеличи ресурсът по схемата от 8 274 336 лв. на 17 730 720 лв., а крайният срок за кандидатстване е удължен до 10 август 2018 г. Минималната помощ се предоставя съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки. 
 
За миналата година в област Варна общо 311 земеделски стопани са получили подпомагане по „de minimis“ за овце и кози – майки, с общ размер на субсидията от 113 280 лв. През 2017 г. ставката за глава животно е била 3,73 лв., а сега е 15 лв. за глава животно, поясни Ибрямова. 
 
За директни плащания Кампания 2017 г. в област Варна по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) 96 животновъди са получили над 1 млн. лв. По Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) са изплатени над 805 хил. лв. на 243 животновъди. 
 
За Кампания 2017 г. в област Варна най-много да кандидатите, получили подпомагане  по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) - общо 1 421  земеделски производители, на които е разпределен ресурс от над 2, 752 млн. лв., изтъкна Ибрямова. 
 
По Схема за преразпределително плащане (СПП) са оторизирани над 2, 906 млн. лв. на 1 325 стопани. Прилагането на СПП е с цел подпомагане на по-уязвимите икономически малки и средни стопанства. С прилагане на схемата се предоставя възможност на земеделските стопани да получат по-високо единно плащане на хектар за първите 30 хектари, допустими за подпомагане по СЕПП. Плащането се определя на хектар и не е обвързано с производство. Не се отпускат плащания по схемата на кандидати, които след 18 октомври 2011 г. са разделили стопанството си с цел облагодетелстване от схемата за преразпределително плащане.
 
По Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП) са изплатени над 28, 600 млн. лв. на  1 408 стопани. По Мярка 12/Натура 2000 са преведени  над 4, 8 млн. лв. на 325 земеделски стопани.
 
По Схемата за млади земеделски стопани са изплатени над 61 хил. лв. на 165 производители, каза още Ибрямова.
 
 В „Деня на отворени врати“ бяха издадени и 20 удостоверения за особен залог за Кампания 2018. Инициативата премина при голям интерес на земеделските стопани. Най-младият земеделец, който дойде да постави въпроси пред експертите на ОД на ДФЗ – Варна беше 20 годишен кандидат по подмярка 6.1, а най-възрастния потомствен пчелар на 88 години.