Над 100 земеделски производители, представители на бизнеса и граждани посетиха приемната на Областния информационен център (ОИЦ) на Борсата за семена и посадъчен материал в Добрич.

 

Стартираха изнесените приемни на НССЗ

 

Те получиха информация за актуалните през 2018 г. подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР), както и по процедури по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“, съобщиха от ОИЦ, цитирани от dariknews.bg.

 

Посетителите на щанда проявиха най-голям интерес  към подмерки 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от ПРСР, както и към възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

 

Отчита се напредък по ПРСР

 

Изложението в Добрич е утвърден форум на бизнеса в България, център за обсъждане на съвременните предизвикателства и тенденции за развитие на селското стопанство в ЕС. То се проведе от 30 януари до 2 февруари и е единственото по рода си в източната част на страната и е второто по големина в България.