Наближават крайните срокове за разглеждане на подадените заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013. На сайта на Държавен фонд „Земеделие” са публикувани сроковете по различните мерки на програмата.

Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" – Заявленията за подпомагане, подадени през месеци август и септември 2008 г. – решение за одобрение/отказ - до 10 април 2009 г. Заявленията за подпомагане, подадени през месеците октомври и ноември 2008 г. ще получат решение за одобрение/отказ до 22 април 2009 г. Заявленията за подпомагане, подадени през месеците декември 2008 г., януари и февруари 2009 г. ще имат решение за одобрение/отказ - до 30 април 2009 г.

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" – Заявленията, подадени през април, май, юни и юли 2008 г. – решение за одобрение/отказ - до 20 март 2009 г.  Заявления за подпомагане, подадени през август и септември 2008 г.– решение за одобрение/отказ - до 08 април 2009 г. Заявленията за подпомагане, подадени през месеци октомври, ноември и декември 2008 г. – решение за одобрение/отказ - до 02 май 2009 г. Заявления за подпомагане, подадени през януари, февруари и март 2009 г. – решение за одобрение/отказ - до 16 май 2009 г.

Мярка 311 „ Разнообразяване към неземеделски дейности”. Заявленията за подпомагане, подадени през декември 2008 г., януари и февруари 2009 г. – решение за одобрение/отказ - до 17 април 2009 г.

До изтичането на сроковете за разглеждане на подадените заявления за подпомагане по мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 остава малко време. Ако Министерството на земеделието и храните съумее да спази посочените дати, то ще докаже, че се опитва да работи бързо и ефективно.


Сроковете за всички мерки по ПРСР 2007 - 2013 можете да видите тук.