Фермер отива при врачка и пита:

- Разваляте ли черни магии?
- Да, за какво проклятие става дума? Подозирате ли конкретен човек? 
- Сигурен съм кой е! Това е една отмъстителна жена, която преди 30 години произнесе: “Обявявам ви за съпруг и съпруга”.