Търговията на международните пазари на зърно през миналата седмица показа значителни колебания в цените на основните култури, отчита експертите на Софийската стокова борса. 

На борсите: Застой при цените на пшеницата

Интересна е тенденцията много инвестиционни фондове да се насочват към контрактите за зърно и в резултат цените тръгнаха нагоре.

„Разбира се, от основно значение ще бъде дали агрометеорологичните условия ще са благоприятни за финалния резултат при реколтата“, коментират експертите. 

Цените на пшеницата след известен застой рязко се повишиха с 20 долара до 223,00 долара/тон в САЩ и с 12 евро до 201,00 евро/тон в Европа. В Украйна и Русия увеличението е с 1,00 долар съответно до 208,00 долара/тон и 210,00 долара/тон. 

В подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ АД станаха дългоочаквани сделки за пшеница, които се подготвяха отдавна. Големи количества хлебна пшеница DAP - реколта от преди няколко години, се продаде на 335,00 лв./тон. Имаше и други контракти, чиито цени варират между 280,00 лв./тон „купува“ и 310,00 лв./тон „продава“. Всички цени са без ДДС.

Фуражната пшеница се предлага на 290,00-310,00 лв./тон, а царевицата с незабавна доставка от място варираше от 290,00 лв./тон до 310,00 лв/тон при предлагането, но купувачите засега очакват цени около 280,00 лв/тон. 

При царевицата котировките в Чикаго продължават категорично да се повишават. Увеличението през седмицата е с 9,00 долара до 189,00 долара/тон.

Това се обяснява с прогнозите за увеличение на потреблението на фуражно зърно - предимно за промишлени цели. Във Франция царевицата се понижи само с 0,25 евро до 163,00 евро/тон, в Украйна имаше увеличение с 1,00 долар до 175,00 долара/тон. 

При ечемика промяната на цените е разнопосочна, въпреки оптимистичните прогнози за състоянието на баланса. В Украйна котировките се понижиха с 1,00 долар до 184,00 долара/тон, докато във във Франция имаше повишение със 7,00 евро до 175,00 евро/тон. Рапицата в Европейския съюз (Еuronext) също тръгна нагоре с 4,50 евро до 369,50 евро/тон.