На 17 април  - следващият вторник, в град Пирдоп, обл. София ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Национална агенция по приходите (НАП).
 
 
На семинара Петър Захариев – гл. инспектор по приходите в отдел „Услуги за клиента“ при Териториална дирекция (ТД) на НАП – София област ще представи на гостите данъчното и осигурителното законодателство - данъчни и осигурителни задължения, ред за облагане на доходите от дейността, размер на осигурителните вноски, срокове, начин и ред за подаване на данъчни декларации, съобщиха от НССЗ. 
 
Експертите от службата в София ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г.
Събитието ще се проведе в гр. Пирдоп, обл. София, читалище „Напредък“ – лекторият. 
 
Същият ден, но в град Разлог, ще се проведе семинар на НССЗ и Опитната станция по картофите в Самоков, към Селскостопанска академия (ССА). 
 
 
На семинара гл. ас. Виолетка Благоева от опитната станция ще запознае гостите с растителна защита при борбата с плевелите.
Лекторът ще представи и устойчивите сортове картофи на болести и неприятели.
 
Експертите от местния офис на НССЗ ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерки от ПРСР 2014-2020 г.
Събитието ще се проведе в град Разлог, обл. Благоевград, сградата на Общинска служба по земеделие - Разлог.