“Около 20% от обработваемите площи у нас в страната са застраховани. В сравнение със страните от Европейския съюз при нас се наблюдава значително изоставане в сключването на този вид застраховки. В много европейски държави застраховането на площи със земеделски култури е задължително”, коментира Христина Денева, член на работната група "Земеделско застраховане" към Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). 

Четете още: Заради забавените директни плащания фермери рискуват да бъдат некоректни платци


По думите на специалиста част от застрахователите на пазара предлагат застраховки за различни видове земеделски култури - полско и оранжерийно производство. Основно се застраховат зърнено-житни култури - пшеница, ечемик, тритикале, също така зимна маслодайна рапица, царевица, слънчоглед, лозови и овощни насаждения, зеленчукови, както и етерично-маслени култури.

Земеделските производители могат да получат защита чрез покритие на вреди, причинени от градушка, буря, проливен дъжд, пожар, наводнение, както и по-специфични рискове при есенните култури като измръзване/изтегляне и осланяване при овощни и лозя. 

“Застрахова се реколтата на база вложените средства за агротехнически мероприятия, като почвени обработки, торене и др. за производство на културата от 1 декар. Тези застраховки са сезонни и се сключват, съобразявайки се с вегетацията и периодите на отглеждане на различните видове култури.”, допълни Денева пред БТА. 
Земеделските производители могат да участват в различни схеми за държавна помощи или интервенции към Стратегическия план чрез ДФ "Земеделие”. 

Една от схемите е държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”. Приемът по нея е отворен до 31 юли т.г., а финансовият ресурс е 3 млн. лв. за 2024 г. 
Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии по сключени застрахователни полици за застраховане на селскостопанска им продукция за съответния сезон.

Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и медицински култури, тютюн е до 70% от стойността на застрахователната премия. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 50% от стойността на застрахователната премия. 

До 15 юни 2024 г. Гроздопроизводителите пък могат да подават заявления за финансиране по интервенция Застраховане на реколтата“. Към застрахователните рискове, които се подпомагат, са включени неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша), както и загуби, причинени от нашествия от вредители.

Отпуснатата финансова помощ може да е до 80% от стойността на застрахователните премии. 3  973.43 лв  е допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане през финансовата 2024 г.


По думите на Христина Денева увеличаването на процента на дотиране на премията от държавата е предизвикало засилен интерес сред стопаните и сред такива производители, които никога досега не са се застраховали. 
“Финансовият ресурс по тази схема през следващата 2025 г. ще бъде увеличен, както и очакваме разширяване и актуализиране на параметрите за застраховка.

През настоящата 2024 г. по тази схема се актуализира и застрахователната сума на декар, което беше очаквано от стопаните предвид увеличаване на разходите за агротехническите мероприятия, необходими за отглеждане на културите.”, коментира още Денева.