По данни на Евростат за 2016 г. България е сред последните страни  в ЕС по развитие на органичното земеделие.
 
 
С 120-те си милиона декара сертифицирани площи или такива в процес на преобразуване през миналата година, органичното земеделие в ЕС е съставлявало 6.7% от използваемите площи. Площите за биологично земеделие са се увеличили с близо 20 млн. дка. от 2012 г. Повече са и регистрираните земеделски производители на биологична продукция - достигат 295 000 към края на 2016 г.
 
Сред страните членки най-обширните площи за органично земеделие и най-много производители на биологично чиста продукция са в Испания, Италия, Франция и Германия. Заедно те притежават повече от половината - 54% площи и производители за ЕС.
 
С най-големия дял органични площи спрямо общата обработваема площ в страната е в Австрия - над 1/5 или 21%. На второ място е Швеция, следва я Естония, където процентите също са, но те се равняват на по-малко декари. Освен тях, Италия и Чехия също се представят много добре, следвани от Латвия и Финландия.
 
В другия край са 9 страни, където органичното земеделие не е добре развито - под 4% органични площи и сред които, за съжаление, е и България. На дъното е Малта, следват Румъния, Ирландия, Великобритания, Нидерландия, България, Люксембург, Унгария и Полша.