Потреблението на зеленчуци е функция на доходите, цените и предпочитанията. България заедно с Румъния се нареждат на последните две места в ЕС по консумация на пресни плодове и зеленчуци. 
 
 
По данни на Евростат за 2014 г. 65% от румънците и 59% от българите на възраст над 15 години не консумират плодове и зеленчуци ежедневно. Средно в ЕС, само 34% нямат дневен прием, като причините, с които се обяснява това са доходите и образованието. Дневната консумация на плодове и зеленчуци в България възлиза на около 350 гр. на човек, което е около 40% по-ниско отколкото са средните европейски равнища.
 
Най-ниските равнища на консумация на домати, пипер и краставици е наблюдавано през 2012 г., като оттогава се наблюдава увеличение на прясната консумация, особено при доматите. За периода 2018-2022 г. се очаква общата консумация на домати да бъде с около 19% по-голяма отколкото в периода 2013-2017 г. 
 
При пипера и краставиците също се очаква увеличение на потреблението, но то ще бъде около 9%. Предпоставка за извеждане на тези предвиждания са очакванията за постепенно увеличаване на доходите на населението и насочване на предпочитанията към потреблението на повече пресни зеленчуци.
 
Друга особеност на вътрешното потребление в страната е съотношението на потреблението на зеленчуци собствено производство и такива закупени през търговските канали. Една голяма част от количествата, които се очаква да бъдат консумирани в бъдеще ще идват от собствено производство в самите домакинства, но този дял постепенно ще намалява, заради промени в икономическото поведение.