Международната конференция в рамките на Европейската седмица на пчелите и опрашването провокира задълбочени дискусии във връзка с предизвикателствата пред пчеларския сектор. 
 
Основният фокус падна върху изключителния принос на опрашването за сигурността на храните и биоразнообразието и идентифицирането на добри практики за взаимодействие между пчеларите и земеделците. 
 
Генералният директор по околна среда в Европейската комисия Даниел Креспо предложи три конкретни мерки: правилно прилагане на директивата за местообитанията, разработване на зелена инфраструктура и интегриране на биоразнообразието в Общата селскостопанската политика. 
 
Председателят на Апимондия Филип Маккейб предупреди, че степента на изчезване на пчелни колонии в Европа е в диапазона от 9 до 30%. Това изисква да се обърне сериозно внимание на пестицидите, намаляването на поленовите източници и изменението на климата. 
 
Пека Песонен, генерален секретар на най-голямата европейска земеделска организация Копа-Кожека, определи сътрудничеството между пчеларите и земеделските производители като „крайъгълен камък“ за устойчиво земеделие и пчеларство. Според него синергията между двата сектора е ключов фактор за работещ модел на селско стопанство. 
 
Бившият евродепутат и основоположник на Европейската седмица на пчелите и опрашването Гастон Франко заяви емоционално, че рядко толкова създатели на политики се обединяват в една обща кауза. 
 
Мария Габриел обобщи дискусиите, извеждайки на преден план необходимостта от преосмисляне на европейския селскостопански модел. Налице е неотложна необходимост от засилване на сътрудничеството и обмена на информация между земеделци и пчелари за прилагане на взаимно полезни практики, защото и двете страни са зависими от пчелите. Нужно е да се развие идеята за създаването на ефективна европейска платформа за обмен на експертен опит, данни и информация за най-добрите практики.
 
„Трябва да останем мобилизирани и използваме инерцията, която ни даде петото издание на Европейската седмица на пчелите и опрашването“, заключи Мария Габриел.