Средните цени на едро и на дребно на яйца за страната остават без значителна промяна спрямо предходната седмица, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ).
 
 
Средната цена на едро на яйца – размер М за страната се запазва на ниво от 0,18 лв./бр. По области, стойностите се движат в интервала от 0,16 лв./бр. във Враца, Добрич, Ловеч и Плевен, до 0,20 лв./бр. в Монтана, Пловдив, Хасково и Шумен. В сравнение с предходната седмица, в областите Благоевград и Смолян се отчита поскъпване на продукта с по 0,01 лв./бр., докато във Варна и София е налице поевтиняване с по 0,01 лв./бр.
 
Цените на яйцата – размер М в големите търговски вериги (ГТВ) варират от 0,21 лв./бр. в Добрич и Шумен, до 0,28 лв./бр. в София. Седмични изменения на стойностите се отчитат в шест от областите, като при всички е налице увеличение с по 0,01 лв./бр. Така, средната стойност за страната се повишава с 0,01 лв./бр. на седмична база, до 0,25 лв./бр.
 
Предлагането на яйца – размер L в големите супермаркети е на цени от 0,25 лв./бр. в Добрич, Смолян и Шумен, до 0,30 лв./бр. в Кърджали и Хасково. В четири от областите се наблюдава седмично повишение на стойностите с 0,01 – 0,02 лв./бр., най-чувствително в Пловдив и Разград, а в София – намаление с 0,01 лв./бр. В резултат, средната стойност за страната се покачва с 0,01 лв./бр. на седмична база, до 0,28 лв./бр.
 
 
Средно за страната, цените на яйцата – размер М и L в другите търговски обекти (ДТО) остават съответно 0,22 лв./бр. и 0,24 лв./бр.
 
Цените на яйца – размер М в ДТО са в границите от 0,19 лв./бр. в Благоевград, Кюстендил и Русе, до 0,25 лв./бр. във Видин, Враца и Монтана. В Благоевград, Варна и Кюстендил продуктът поевтинява с по 0,01 лв./бр., на седмична база, докато в Русе поскъпва с 0,01 лв./бр. 
 
По области, яйцата – размер L се търгуват в по-малките магазини на цени от 0,20 лв./бр. в Русе, до 0,27 лв./бр. във Видин, Враца и Монтана, като само в Благоевград, Варна и Кюстендил се наблюдават ценови отклонение спрямо предходната седмица – понижение с по 0,01 лв./бр.