Напояването е от изключителна важност за рентабилността на едно стопанство, тъй като благодарение на него се повишават добивите.Съществуват редица опции за напояване.
 
 
Автономните дъждовални напоителни системи Irriforce Midi TD2000 - 200 внасят напълно нов смисъл в определението  за самоходна мобилна напоителна система.
 
Основната разлика между Irriforce и другите мобилни напоителни системи е използването на гъвкав маркуч за доставяне на водата. Той не се нуждае от голямо пространство за съхранение и пренасяне. 
 
 
Благодарение на компактната си форма, системата може да бъде теглена от ATV или малък трактор, това осигурява много предимства при транспортирането. Irriforce Midi може да бъде обслужвана от един единствен човек.
 
Основни характеристики:
- Захранващ гъвкав маркуч - 2" - 100 м - максимална дължина на поливната ивица - 200 м;
- Горещо галванизирано основно тяло;
- Алуминиева корпусна клетка, галванизирани капаци;
- Разпръсквач ATOM 40 - ефективна ширина на разпръскване  - 40-60 м;
- Работен дебит - 8,5 - 29 м3/ч;
- Регулиране на скоростта - 10 - 60 м/ч;
- Неръждаема задвижваща турбина;
- Патентован авариен стоп механизъм.