Работата по изготвяне на единно поземлено законодателство е приключила и предстои то да бъде предмет на обществено обсъждане.

Кои са воденичните камъни на врата на земеделието?

Краят на годината е срокът, в който проектът да бъде приет от Министерски съвет и внесен в Народното събрание. Доста време продължи работата по този единен законодателен акт”, заяви на среща със земеделски стопани в Добрич министърът на земеделието Десислава Танева. 

Само четири браншови организации са дали писмени предложения по проекта и са участвали в дебатите, докато работната група в министерството се е занимавала с документа.

„Надявам се, че това ще е един много по-добър законодателен акт по отношение на уредбата, твърде сложна предвид структурата на собствеността на земеделските земи и управлението на земеделската собственост. Има и нещо ново – вътре ще е засегнато опазването на селскостопанското имущество, като това ще е напълно осъвременено", каза министър Танева.

Така тя отговори на производителите, които поставиха въпроса за забавянето на споразуменията за ползване на земеделските земи.

Според тях е необходимо сключването им да се премести с месец по-рано вместо досегашния срок до 31 юли, в който се подават декларациите за следващата стопанска година. 

„И до ден-днешен има противници на реда, наложен преди няколко години за справедливост по отношение на земеползването и разпокъсаността на собствеността на земеделските земи”, уточни Десислава Танева.

Тя подчерта, че земеделието не е процес, който може да бъде ограничен със срокове.

„Сроковете за подаване на декларациите са променяни и изменяни и това винаги е ставало след предложение на различни браншови организации и дебати”, смята министърът.

Десислава Танева цитира мнения на конституционалисти, според които подобна декларация изобщо не трябва да съществува и да се подава, тъй като собственикът на земеделската земя може да прави каквото желае с нея и не е длъжен да информира която и да било организация.

„На 1 ноември проблемите отново ще бъдат подложени на обществено обсъждане и ако браншовите организации стигнат с консенсус до становище, че трябва да се променят някои срокове по отношение на споразуменията за земеделските земи, ние, разбира се, ще отговорим положително”, допълни министър Танева.

Според нея какъвто и срокове да се посочат, винаги ще има и други мнения. Целта е в общ план това да се намери най-доброто решение за разпокъсаната собственост на земята.