Ръст на средните добиви от декар спрямо година по-рано при повечето наблюдавани зеленчукови култури. Това отчитат в последния си оперативен от Земеделското министерство (МЗХГ).

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Към 9 септември увеличението в средните добиви е между 4%  (полски домати) и 19,9% (дини). Изключение правят зелето – намаление на средния добив с 9,9% и пиперът – без промяна на годишна база. Производството на дини надхвърля миналогодишното ниво с 34,4%, а това на пъпеши – с 24,9%, в резултат на комбинация от нарастване както на реколтираните площи, така и на средните добиви, констатират от ведомството.

МЗХГ: Добитите количества от открити площи краставици, домати, пипер, картофи и зеле са в рамките на 5,3% - 47,7% по-малко на годишна база, което се дължи до голяма степен на по-късното прибиране на реколтата през настоящата година. 

Почти наполовина по-малко от миналогодишната е продукцията от зеле към отчетната дата. Следващите култури с най-сериозен спад са картофите (8,5%) и пиперът (-7,6%). По засадени площи най-много на годишна база са намалели тези с краставици на открито – с 34,5%, но пък реколтираните от тях са дали много добри средни добиви - 1 568 кг/дка.

По отношение на оранжерийното производство, от началото на годината досега се наблюдава нарастване от 6,4% при доматите и 16,6% при краставиците, спрямо същия период на 2020 г. В ход е трето зареждане с краставици в оранжерии в област Благоевград.