Възможностите за защита на интересите на производителите на разсад в общините Сатовча и Гърмен за неизплатена продукция не са в правомощията на Министерството на земеделието. Те се свеждат до възможностите и разпоредбите на Гражданското право и уредбите в Закона за задълженията и договорите. Това констатират от ресорното ведомство в отговор на депутатски въпрос.

 85 млн. лв. допълнително за земеделие

Измамата с некоректени изкупвачи на лавандулов разсад стана публично достояние, след като през юни 2020 г. потърпевши производители се събраха пред Община Сатовча и поискаха помощ. Оказа се, че са засегнати около 200 семейства, а дължимата сума за произведения от тях разсад е общо 400 хил. лв. 

С разрешаването на проблема бе ангажирана Районната прокуратура в град Гоце Делчев, но за съжаление, без резултат. За изпълнението на договори, сключени между частноправни субекти, са приложими разпоредбите на Гражданското право. Когато е налице отклонение на изпълнението по един договор спрямо уговореното, неизправната страна носи отговорност за това. В такъв случай потърпевшата страна има различни възможности за компенсиране на вредите. 

Лошото е, че голяма част от производителите нямат договор с изкупвачите, а само приемо-предавателни протоколи. Трите, назовани от потърпевшите некоректни фирми се намират в село Манолово, община Павел баня, в село Александрово, Старозагорско, и в Поморие. Засегнатите дори споделиха пред Агри.БГ, че са получавали заплахи да си мълчат.

Излиза, че за разлика от малкия производител, често преминал от тютюнопроизводство към алтернативно, непознавайки друго освен земеделски труд, некоректни фирми се възползват именно от тези хора, знаейки, че законово те нямат много какво да направят.

Така този на пръв поглед проблем от частно-правен характер всъщност е модел за корупционни схеми, което вече касае държавата.

Предотвратяването на подобни несправедливости сигурно започва още с правното образоване на фермерите по малките населени места, информационни кампании, връзка с местните власти и прочее. Към този извод води и фактът, отбелязан от МЗХГ, че произведеният разсад всъщност не е регистриран.

Според Закона за посевния и посадъчния материал производството на такъв могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани. С цел намаляване на административната тежест производителите на посевен и посадъчен материал не подлежат на допълнителна регистрация в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). 

Производителите на сертифициран материал подават заявление в ИАСАС за производството на съответния материал. „През 2018 г., 2019 г. и до септември 2021 г. в ИАСАС не са постъпвали заявления за производство на сертифициран посадъчен материал от лавандула”, сочи справка на земеделското министерство.

Важно е да отбележим, че ако посоченото е вярно, това означава, че и ред други, много по-големи производители на посадъчен материал, не са го заявили. А дали ресорното министерство и останалите компетентни органи са проверили доколко е изрядна дейността (производството, сертификатите, търговията) на фирмите изкупвачи, също е интересен въпрос.

Струва ни се, че подобни казуси не могат да бъдат разглеждани само от страна на частния проблем, защото, когато станат масово такива, проблемът се превръща в общ.