На 26 октомври 2020 г., Министерството на земеделието, храните и горите, в партньорство с Министерство на образованието и науката, стартира отново кампанията - „Супер фермер“.

CAP4US: Проблемът за младите са не идеите, а тяхното реализиране

Инициативата е продължение на миналогодишното издание и е насочена към учениците от професионалните гимназии по селско стопанство, информираха от аграрното ведомство. 
Тя има за цел да подкрепи младите хора, които на този етап правят своя избор на професионално развитие.

Предвид епидемиологичната обстановка в страната, тази година кампанията ще се проведе само под формата на конкурс на тема: „Моето стопанство 2“. В него всеки ученик, обучаващ се по специалности от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ от IX до XI клас, може да представи своята идея за стартиране на бизнес в областта на земеделието. 

Проектите на участниците ще се оценяват от жури, а за победителите в конкурса са предвидени награди.

Критериите, на които трябва да отговарят, са:

  • избор на тема на идейния проект и формулиране на идеята;
  • ясна  и точна обосновка на идеята, която включва: актуалност и реалистичност на идеята (проучване/анализ на пазара във връзка с реализацията на проектната идея);
  • внедряване и използване на иновации (какви иновации, обосновка за новостите, както и с какво биха допринесли за конкуренцията и налагането на идеята на пазара на труда);
  • използване и/или въвеждане на дейности и методи за опазване на околната среда или за хуманно отношение към животните (идеята и нейното реализиране, какви методи за опазване на околната среда въвежда, пряк ефект от реализирането й с обосновка, както и за хуманното отношение към животните);
  • социален ефект - разкриване на работни места и интеграция на хора с увреждания (колко работни места ще бъдат разкрити, какви хора ще бъдат привлечи за реализирането на проектното предложение, с приложена аргументация).

Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 26-ти ноември на e-mail: [email protected]