Изкупните цени на всички наблюдавани зърнени и маслодайни култури се понижават в края на март тази година в сравнение със същия период на 2017 г., като намалението е в границите от 3.2% при фуражната пшеница до 19.3% при слънчогледа.
 
 
Данните са за шест вида зърнени стоки - хлебна пшеница, фуражна пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица, стана ясно от оперативния анализ за основни земеделски култури, подготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
На седмична база измененията в края на март са незначителни. Наблюдава се леко повишение на средната стойност на царевица - с 0.4%, докато слънчогледът поевтинява с 0.2%.
 
Средно за страната изкупните цени на пшеницата - хлебна и фуражна, и на ечемика се задържат на нивата от предходната седмица. 
 
По оперативни данни към 29.03.2018 г. при всички есенници площите за реколтиране отбелязват увеличение спрямо същия период на предходната година – от 3.8% при пшеницата до 16.5% при тритикалето. Изключение прави само ечемикът, където има намаление с 10.8%.
 
Сеитбата на всички пролетни култури продължава да се движи със значително по-бавни темпове спрямо миналата година. 
 
Към моментa засетите площи с наблюдаваните зърнени и маслодайни култури са под нивата от предходната година – от спад с 78.6%  за фуражния грах до намаление с 99.2%  за маслодайния слънчоглед.