Още двама заместник-министри попълват екипа в Министерството на земеделието, храните и горите. Заедно с Цветан Димитров и Атанас Добрев за аграрното ведомство ще се грижат още Лозана Василева и Вергиния Кръстева.
 
Лозана Василева е родена в Пазарджик.
 
 
Доктор е по аграрна икономика, завършила в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и специализира биоземеделие в университета в Южна Бохемия, Чехия. Като експерт има поредица от научни публикации на тема "Икономически ефекти от биологичното производство в земеделието". 
 
През 2003 г. и 2004 г. Лозана Василева работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция "Земеделие и гори" в Пазарджик. От 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ "Земеделие" в Пазарджик. В периода 29 август 2014 г. - 27 ноември 2014 г. заема длъжността изпълнителен директор на Разплащателната агенция към  ДФ "Земеделие".
 
С решение на Управителния съвет на ДФ "Земеделие" от 27 ноември 2014 г. Лозана Василева е назначена за заместник изпълнителен директор на Разплащателната агенция към  ДФ "Земеделие" с ресори Селскостопански пазарни механизми, Технически инспекторат и Държавни помощи. 
 
Вергиния Кръстева е завършила Университета за национално и световно стопанство, специалност е по  "Публични финанси".
 
 
Има бакалавърска степен по "Застраховане и осигуряване" от Висше училище по застраховане и финанси, София. В периода 2010-2014 г. е експерт и главен експерт в сектор "Методология", отдел "Директни плащания на площ" в Държавен фонд „Земеделие“.
 
От декември 2014 г. до януари 2016 г. е вр.и.д. началник отдел „Методология“, дирекция „Директни плащания“ в ДФЗ. От януари 2016 г. до май 2017 г. е началник отдел "Методология", дирекция "Директни плащания" в ДФЗ- Разплащателна агенция.