Земеделското министерство публикува безплатен „Наръчник за кандидатстване. Директни плащания. Кампания 2018“ - полезен документ от 37 страници в помощ на фермерите, които през тази година ще кандидатстват за финансиране.
 
 
Информацията е представена подробно по четири теми. Първата е посветена на схеми за подпомагане, базирани на площ. В това число са схемите за единно плащане на площ - СЕПП, за преразпределително плащане - СПП, за зелени директни плащания, за млади земеделски стопани и за дребни земеделски стопани.
 
 
Във втората група са разяснени възможностите за субсидиране на животновъдите по десет схеми. Обвързаното подпомагане на земеделските стопани за производството на плодове и зеленчуци е разписано в пет схеми.
 
Има и раздел "Други схеми" - за подпомагане за протеинови култури, за преходната национална помощ за тютюн необвързана с производство и за подпомагане за памук.
 
 
„През Кампания 2018 продължава да се проверява изискването всички кандидат-бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани“, отбелязва наръчникът, публикуван на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).