Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлага за обществено обсъждане проект за промени в Наредба № 1 за хигиената на храните, с които да защити млякото и млечните храни от имитиращи продукти.
 
 
Основната промяна е, че в един и същи обект не може да се произвеждат, разфасоват или преопаковат млечни продукти и имитиращи продукти, които съдържат в състава си мляко. 
 
Проектът уточнява, че посочените изисквания ще се прилагат само за продукти, произведени на територията на България.
Определя се и 1-месечен срок от влизане в сила на наредбата, в който производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията.
 
Специалисти от МЗХГ работят по тази промяна от средата на 2016 г., стана ясно от доклада на зам.-министъра на земеделието д-р Цветан Димитров за мотивите по проекта.
  
„През последните няколко години МЗХГ предприе редица инициативи и мерки, имащи за цел от една страна да повишат търсенето на сурово мляко чрез стимулиране употребата му при производството на млечни продукти, а от друга - да засилят търсенето на пазара и потребителския интерес към различните видове млечни продукти, включително и посредством по-нататъшно усъвършенстване на законодателството за т.нар. "имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко“, посочва зам.-министър Димитров.
 
 
Той припомня, че 2016 г. в МЗХ са проведени няколко обществени обсъждания на проекта на наредба с широк кръг заинтересовани лица. „Беше изготвена и цялостна оценка на въздействието на проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 1 за хигиената на храните, съвместно с проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Оценката на въздействието е извършена от външен изпълнител по възлагане от МЗХ“, допълва зам.-министърът.
 
В доклада се казва още, че на проведеното на 19 април тази година заседание на Консултативния съвет по животновъдство към МЗХГ отново са обсъдени проблемите на млечния сектор в страната, включително и свързаните с имитиращите продукти. Там отново е потвърдена необходимостта от въвеждането на допълнителни нормативни изисквания към производството, разфасоването и преопаковането на имитиращи продукти.
 
През януари миналата година Европейската комисия е изразила положително становище по проекта за промяна на наредбата. Срокът за обществено обсъждане на актуалния вариант е до 23 май тази година.