Повече от 1,5 млрд. лева ще бъдат разпределени за директни плащания на земеделските стопани тази година.
 
 
Това каза Цветелина Малинова, експерт в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), на проведения семинар със земеделски стопани във Видин, съобщи БТА.
 
 
 
Срещата откри областният управител на Видин Албена Георгиева, а в нея участваха представители на Областна дирекция "Земеделие", експерти от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и земеделски производители от Видински регион.
 
Тази година се увеличава ставката за млади земеделски производители от 25 на 50 %, каза още Малинова и представи на земеделските производители от региона промените в законодателството, свързани с кампанията през 2018 г.
 
 
На срещата бяха дискутирани темите за директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 година и информационната система ИСУН.
 
Семинарът във Видин е част от информационна кампания на МЗХГ за тази година със земеделски стопани.